Giá Vàng trong
phiên giao dịch cuối tuần tăng nhẹ và tăng khá trong phiên giao dịch
sáng nay cho dù đồng USD và giá Dầu không có nhiều biến động cho thấy
áp lực bán Vàng trên thị trường đã có dấu hiệu yếu đi, mức độ ảnh hưởng
của Vàng vào giá Dầu cũng như đồng USD không còn mạnh nữa. Các nhà đầu
tư có vẻ muốn mua Vàng nhiều hơn. Theo dấu hiệu kĩ thuật khả năng tăng
Vàng tăng giá trở lại được đánh giá cao. Kết thúc phiên giao dịch cuối
tuần Vàng đóng cửa tại 884.64$/ounce tăng 0.12% so với giá mở cửa. Với
biên độ dao động là : 869.79 – 889.34.Theo xu hướng
kĩ thuật đồ thị 4h, xu hướng Vàng đang tạo bước sóng cho một chu kì
tăng giá mới và khả năng trước mắt giá Vàng sẽ tiến lên khu vực
900$/ounce.Có thể mua Vàng tại 883 cho mục tiêu 890 – 900.Theo đồ thị
daily, xu hướng lên xuống của Vàng đang chịu tác động bởi 2 ngưỡng cản
tại 900$/ounce cho xu hướng lên và 846$/ounce cho xu hướng xuống. Nếu
Vàng có thể vượt qua mức cản 900$/ounce thì xu hướng mới của Vàng có
thể tiến lên 926$/ounce và thậm trí là 950$/ounce. Tuy nhiên nếu không
thể vuợt qua đây thì Vàng sẽ có dấu hiệu phục hồi lại, nhưng theo dấu
hiệu kĩ thuật nếu Vàng không tiến được về khu vực 846$/ounce và phá qua
đấy thì khả năng giá Vàng trong tương lai sẽ đi lên. Nếu vượt qua
846$/ounce thì Vàng sẽ tiến về khu vực 790$/ounce.

http://tinchungkhoan24h.com/News/Vang-TienTe/19773/

http://TinChungKhoan24h.Com
http://TinChungKhoan.Com