Vốn điều lệ: 93.6 tỷ
Tiền mặt + tiền gửi ngân hàng: 107 tỷ
Nợ vay phải trả lãi = 0.

EPS > 1800
Cổ tức 2010 ước 1050 = GDW (chờ đại hội cổ đông 27/4 quyết định)

Năm 2011 BTW có thể có lợi nhuận đột biến
+ giá nước mới được áp dụng từ 1/1/2011
+ riêng tiền gửi ngân hàng đã đem lại khoản lãi khoảng 1400/cổ
=> EPS 2011 của BTW có thể rất cao. Cổ tức 2011 khoảng 1200 - 1500 (chờ đại hội cổ đông 27/4 quyết định)

BTW giá giao dịch hiện tại giao động từ 6000 -6200 sau khi nhận cổ tức 2010. Giá vốn giảm còn 5000 - 5200.

Nếu tính riêng thu nhập từ cổ tức 1000 (2010) + 1200 (2011)= 2200/6200 ~ 35%.

Còn tính theo EPS thì BTW có lẽ là cổ phiếu an toàn nhất và rẻ nhất hiện nay.

Ban lãnh đạo BTW, GDW, NBW nếu có tâm và tầm nên dành ra 10% tiền mặt đang gửi ngân hàng mua cổ phiếu quỹ vừa kéo BV lên vừa đẩy EPS 2011 lên cao hơn, vừa giữ được hình ảnh doanh nghiệp.