[quote]bachtuoc said:
Theo tôi, Các Pác đang làm giá xuống để gom GIL vào thì phải thử nhìn lại các chỉ số quan trọng của GIL:

Block Value = 28000VND (Trên sàn rất ít công ty được cao như vậy trừ SJS thuộc hàng khủng)

EPS năm 2006 tính kiểu gì thì cũng trên 4500 con số chính xác thì khó nhưng khả năng được 5000 khoảng 50%

Vậy khả năng giá của GIL nếu được đánh giá đúng giá trị sẽ khoảng (với xác suất 0.5): 5000*13 + (28.000-10.000) = 83.000 !!!!
chỉ dùng P/E trung bình của các công ty có vốn tương đối nhỏ, nếu P/E trung bình của toàn thị trường thì cũng phải 15 như vậy thì có vẻ không đúng lắm. Con số 8x đối với GIL thì thật khó tin nhưng tôi sẽ tin GIL với 7x là hoàn toàn có thể

Với giá hôm nay GIL đã đạt lại được 44.1 chỉ còn 5.9 giá tức 13,38% nữa sẽ đạt được 5x các pác dự tính xem bao lâu thì GIL sẽ quay về được 5x 2 tuần hay 1 tháng???

Chúc các Pác dự đoán chính xác về giá GIL sắp tới để có quyết định tốt nhất :smoke: