KKC lên sàn giá 103. Vậy KKTL lên sàn giá bao nhiêu?

Đố bác nào biết?