Cần bán 18.000 cổ phiếu của Công ty Cp Kim khí Thăng Long, sổ sách đầy đủ, chính chủ sở hữu bán. Giá 16.000 đồng.
Liên hệ 0904081551, tại Hà nội