[quote user="nguoidisanhn"]


Công ty trả cổ tức 25% mà giá chỉ có 1x có mà loạn à? Bác thử rao bán xem, nhớ ghi đúng số điện thoại nhé.
[/quote]


Toàn chuyện từ năm ngoái, diễn đàn này buồn thật đấy nhỉ