Lâu quá không thấy chú này PR nữa vậy ta?

Hôm nay vô tình vào sàn OTC thấy rao bán tầm 19-20, vì sao em nó nên nổi này?

Tìm hiểu một hồi thì thấy : em này gần chết đến nơi rồi !!!. BĐS đóng băng , vay NH không được, DHCĐ thì khong có!!!

Ôi, cp một thời bị thổi lên chóng mặt. Cái gì thật thì nó cũng dần dần lòi ra thôi .