[table][table]


Năm 2007: CASUMINA đạt mức tăng trưởng trên 30%


Cập nhật vào ngày 23/01/2008 lúc 09:02:16 AM


[/table][table]

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam (CASUMINA), năm 2007 Công ty đã rất năng động tranh thủ các cơ hội thị trường nguyên liệu và sản phẩm nên sản lượng săm lốp cao su các loại của Công ty đã tăng cao ngoài dự kiến đầu năm. Kết thúc kế hoạch năm, Công ty đã đạt mức tăng sản lượng trung bình hơn 30% so với năm 2006, trong đó: Lốp xe đạp 4,6 triệu sản phẩm (tăng 5%); săm xe đạp 10,2 triệu sản phẩm (tăng 2%); lốp ô tô 762 nghìn sản phẩm (tăng 45%); lốp xe máy 5,3 triệu sản phẩm (tăng 21%); săm xe máy 18,3 triệu sản phẩm (tăng 37%). Công ty cũng đạt kết quả tốt về các chỉ tiêu kinh tế như: Giá trị SXCN đạt trên 1200 tỷ đồng, tăng 30%; doanh thu đạt gần 2000 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2006.


Ông Tuấn cho biết, đây là những kết quả cao nhất do Công ty đạt được từ trước tới nay. Trong kế hoạch năm 2008, CASUMINA quyết tâm phấn đấu đạt 1400 tỷ đồng giá trị SXCN và 2220 tỷ đồng doanh thu (đều tăng 14% so với năm 2007). Để có thể hoàn thành mục tiêu đề ra, chắc chắn Công ty sẽ phải vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức do hiện tại năng lực sản xuất của Công ty đã được khai thác tối đa, phần đầu tư mới thì phải có thời gian và nhanh nhất cũng phải giữa năm 2008 số thiết bị đầu tư mới có thể được lắp ráp và khai thác hiệu quả. Hơn nữa trong tình hình hiện nay, vật tư nguyên liệu sản xuất hết sức căng thẳng và sôi động, nhiều loại nguyên liệu cho sản xuất sản phẩm cao su đã tăng giá rất mạnh theo giá dầu mỏ như muội than đen, lưu huỳnh và nhiều vật tư khác đều tăng giá 30-100% so với đầu năm 2007. Cũng theo ông Tuấn, việc khởi động lại dự án sản xuất muội than đen đang trở nên vấn đề rất cần thiết. Với sự phát triển của ngành sản phẩm cao su của Tổng Công ty trong giai đoạn tới, thì quy mô công suất 100 nghìn tấn muội than/năm cũng chỉ đủ cho nhu cầu hiện tại của 3 doanh nghiệp cao su thuộc Tổng Công ty.
[/table]
[/table]