Sở GDCK TP.HCM đã có quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu cho CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG như sau:
 • Tên tiếng Anh: Binh Duong Trade and Development Joint Stock Company
 • Tên viết tắt: TDC
 • Trụ sở chính: Đường D8, Khu đô thị Chánh Nghĩa, thị xã Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
 • Giấy đăng ký kinh doanh số 3700413826 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 26/03/2002 và đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 31/12/2009.
 • Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
 • Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
 • Mã chứng khoán: TDC
 • Mã ISIN: VN000000TDC4
 • Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng ( Mười ngàn đồng)
 • Số lượng cổ phiếu niêm yết: 20.000.000 cổ phiếu ( Hai mươi triệu cổ phiếu)
 • Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng).
http://www.becamextdc.com.vn