Amibroker có nhiều chức năng hay lắm. Mình tìm được bản portable cho nó nè. Bạn nào cần liên hệ mình nhé