Hôm nay đọc báo mới thấy thông báo thành lập anh bạn này, bác nào có thông tin về nó up lên cho anh em biết đi. Nghe tên cứ tưởng là PTSC [8-)]

Trích dẫn:
Tên đầy đủ: Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Biển PVD
Tên giao dịch quốc tế: PVD Offshore Services Company Limited
Tên viết tắt: PVD Offshore Co., Ltd.
Trụ sở chính: Phòng 510, Lầu 5, Tòa nhà PetroVietnam Towers, số 8 Hoàng Diệu, Phường 1, Tp. Vũng Tàu
Giấy chứng nhận DKKD: 4904000114 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh BR-VT cấp ngày 29/6/2007
Ngành nghề kinh doanh:
- Chế tạo, sửa chữa, kiểm định, bảo dưỡng vật tư, thiết bị và phương tiện chuyên ngành dầu khí;
- Cung ứng vật tư, thiết bị và các dịch vụ cơ khí và dịch vụ hỗ trợ khác cho ngành dầu khí;
- Cung ứng lao động có chuyên môn khoan, khai thác dầu khí cho các nhà thầu hoạt động trong và ngoài nước;
- Trực và ứng cứu dầu tràn và bảo vệ môi trường;
- Tực và ứng cứu sự cố tràn dầu, sự cố phun trào H2S;
- Làm sạch các phương tiện tàng trữ, vận chuyển dầu khí và xử lý chất thải;
- Khảo sát, tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch ứng cứu sự cố tràn dầu;
- Cung cấp, xây lắp, sửa chữa phương tiện, trang thiết bị trong công tác ứng cứu sự cố tràn dầu, xử lý chất thải và bảo vệ môi trường
Vốn điều lệ: 80.000.000.000 (Tám mươi tỷ đồng)
Người đại diện: Ông Hồ Vũ Hải - Giám đốc Công ty