Khi mở tài khoản giao dịch trực tuyến các bạn cẩn thận với SBS, giao dịch củ chuối hết chổ nói đã vậy mấy thằng môi giới giải thích cái kiểu mà càng nghe càng thấy ghét khi mà lệnh của mình đặt cuối cùng không biết vì sau không khớp.