Tôi chưa biết cách tính giá cổ phiếu sau khi chia tách nên nhờ các bác chỉ giúp với, xin cám ơn trước nhé.


Ví dụ: Thị giá của cổ phiếu đang niêm yết là 250.000


Công ty thông báo các thông tin như sau:


- Chia cổ tức bằng tiền mặt 10%


- Chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ 5:1


- Được quyền mua thêm cổ phiếu theo tỉ lệ 5:1 với mức giá 50.000


Vậy sau khi chốt thì giá điều chỉnh sẽ được tính theo công thức như thế nào? (Nếu chỉ kết hợp 2 trong 3 điều kiện trên thì công thức tổng quát sẽ tính như thế nào?) Mong sớm nhận được sự chia sẻ.