Thang nay cung kha hay nhung nếu đầu tư vào thì sẽ đọng vốn ngay, CP ngại nhất là thanh khoản mà lại OTC nữa. các bác nên suy nghĩ kĩ trước khi đầu tư