bác nào có nhã ý muốn mua trái phiếu vcb thì xin liên hệ với tôi, cần bán gấp khoảng 500 triệu trái phiếu vcb với giá 3.0 !!!