Dự báo của Bank of America về các dữ liệu kinh tế vĩ mô trong tuần này
Trọng điểm vẫn là lời phát biểu của ông Powell trước Uỷ ban Ngân hàng Thượng viện (Thứ 3 - 9/7) và Uỷ ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện (Thứ 4 - 10/7)
BofA dự báo CPI và PPI của Mỹ đều sẽ tăng nhẹ