Theo báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ duy trì ở mức 3.2% trong năm 2024 và 2025, tương tự như năm 2023. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của các nền kinh tế phát triển dự kiến sẽ tăng nhẹ từ 1.6% năm 2023 lên 1.7% năm 2024 và 1.8% năm 2025. Ngược lại, các nền kinh tế đang phát triển dự báo sẽ giảm nhẹ từ 4.3% năm 2023 xuống còn 4.2% trong năm 2024 và 2025​

Lạm Phát Tiếp Tục Giảm:
Lạm phát toàn cầu được dự báo sẽ giảm đều đặn, từ 6.8% năm 2023 xuống còn 5.9% năm 2024 và 4.5% năm 2025. Các nền kinh tế phát triển dự kiến sẽ đạt mục tiêu lạm phát sớm hơn so với các nền kinh tế đang phát triển​

Triển Vọng Kinh Tế Toàn Cầu:
Mặc dù có nhiều thách thức, nền kinh tế toàn cầu đã cho thấy sự kiên cường trước các đợt tăng lãi suất mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương để khôi phục ổn định giá cả. Tuy nhiên, sự tăng trưởng dự kiến sẽ chậm hơn so với lịch sử và tốc độ nâng cao mức sống cho các quốc gia có thu nhập trung bình và thấp cũng chậm lại, đồng nghĩa với việc sự chênh lệch toàn cầu sẽ kéo dài

***Tư vấn đầu tư hàng hoá thông qua Sở giao dịch Hàng hoá Việt Nam***
- Hợp pháp - Minh Bạch - Thanh khoản cao tiêu chuẩn quốc tế
- Mua bán 2 chiều LONG SHORT - Giao dịch T0 - Đòn bẩy 20 lần không lãi vay Margin - Liên thông 52 quốc gia
- Mobile/ z.a.lo: 0967 024 910 ( Để tham gia room )