Khuyến nghị : mua và nắm giữ
MBB thì mua quanh vùng giá 22x cutloss 21,50
VCB thì mua quanh vùng giá 88x cutloss giá 86,5
=> Nhờ vào tin tăng lãi suất dự kiến sẽ giúp cổ bank thu được nguồn lợi nhuận từ việc cho vay cùng các điều chỉnh từ Luật đất đai giúp ngành BSD dần khởi sắc, cùng yếu tố PTKT đường MA 6 được cho là ngưỡng hỗ trợ của cổ MBB ở mức 22.20, đường MACD có khả năng sẽ xảy ra hội tụ trong 1-2 phiên tới.
Cổ VCB đường MA 6 cũng đang là ngưỡng hỗ trợ của cổ này ở mức giá 88.5, đường RSI cho thấy xu hướng quá bán và đang có dòng tiền vào gom.