Update sau phiên 08/07/2024

- Vnindex: Vnindex bật tăng 6 phiên liên tiếp nhưng về cơ bản thì sự phân hóa rất cao

- Điểm mua bán cổ phiếu: Tập trung vào các cổ phiếu thể hiện sự mạnh tốt hơn so với Vnindex. Ví dụ như TIP, LAS, DGC, PHR, PVT, TLH, PC1, DGW, .....

Chúc các bác thành công.
Các bác theo dõi topic này, có gì không ổn về index em sẽ cập nhật cho các bác nhé.