Để biết lý do "Tại sao nên mở tài khoản chứng khoán tại TCBS ?"
Câu chuyện Wealthtech tại TCBS - Anh Nguyễn Xuân Minh - Chủ tịch HĐQT TCBS - ĐHĐCĐ Techcombank 20/04

Mở tài khoản chứng khoán trực tuyến TCB: https://tcinvest.tcbs.com.vn/