Việc cắt giảm mỏ vào thời điểm covid 2020/2021 đã có tác động lên thị trường kim loại trong thời gian qua
-----------------------
Góc nhìn về Bạc:
1) Sản lượng khai thác tiếp tục giảm trung bình 1% mỗi năm. Giống như hầu hết các mặt hàng, nó gặp phải tình trạng đầu tư dưới mức;
2) Bạc là một công cụ phái sinh để thúc đẩy tăng trưởng sản xuất năng lượng mặt trời bên ngoài Trung Quốc- Ấn Độ (điều này không thể tranh cãi, mặc dù khá rủi ro từ góc độ ổn định lưới điện);
3) Viện Bạc dự báo mức thâm hụt vật chất là 26% cho năm 2024 (!), sau mức thâm hụt hàng năm vào năm 2019-2023.
4) Với tốc độ này, dự trữ bạc được báo cáo trên toàn cầu là 1.230 triệu ounce, 70% trong số đó nằm ở các kho bạc ở London, sẽ cạn kiệt trong vòng 3-5 năm.