Dự trữ dầu thô tăng 2,7 triệu thùng mặc dù xuất khẩu phục hồi 2 triệu thùng/ngày, trong khi xăng và sản phẩm chưng cất đều giảm trong khi nhu cầu giảm. Tồn kho chiến lược SPR tăng 0,7 triệu thùng và hiện đã tăng 17,9 triệu thùng kể từ tháng 7 năm ngoái.