Brazil đạt kỷ lục xuất khẩu 4,3 triệu bao cà phê trong tháng 3 (+18% MoM, +39% YoY), dẫn dắt bởi xuất khẩu Robusta đạt kỷ lục 846 nghìn bao (+50% MoM, +689% YoY). Nhu cầu vẫn duy trì ở mức cao đối với Robusta của Brazil do giá cạnh tranh tương đối so với Việt Nam, giúp đánh dấu tháng thứ 6 liên tiếp xuất khẩu trên mức trung bình.

***Tư vấn đầu tư hàng hoá thông qua Sở giao dịch Hàng hoá Việt Nam***
- Hợp pháp - Minh Bạch - Thanh khoản cao tiêu chuẩn quốc tế
- Mua bán 2 chiều LONG SHORT - Giao dịch T0 - Đòn bẩy 20 lần không lãi vay Margin - Liên thông 52 quốc gia
- Mobile/ z.a.lo: 0967 024 910 ( Để tham gia room )