Vị thế mua của các quỹ đối với Arabica đã tăng đáng kể, vượt qua mức đỉnh ghi nhận trong 8 năm, giúp hỗ trợ giá tăng vượt 200 cent. Ngoài ra, thị trường cũng được hỗ trợ từ đồng USD suy yếu và đà tăng của Robusta do rủi ro thời tiết ở Việt Nam.

***Tư vấn đầu tư hàng hoá thông qua Sở giao dịch Hàng hoá Việt Nam***
- Hợp pháp - Minh Bạch - Thanh khoản cao tiêu chuẩn quốc tế
- Mua bán 2 chiều LONG SHORT - Giao dịch T0 - Đòn bẩy 20 lần không lãi vay Margin - Liên thông 52 quốc gia
- Mobile/ z.a.lo: 0967 024 910 ( Để tham gia room )