Chỉ số đô la tuần trước đã tăng +0,66%. Sức mạnh của lãi suất trái phiếu 10 năm hôm thứ Sáu đã hỗ trợ đồng đô la nhờ báo cáo chỉ số giá nhập khẩu tháng 2 của Hoa Kỳ không phải dầu mỏ và sản xuất sản xuất tháng 2 tăng nhẹ, khiến những người tham gia thị trường giảm nhẹ kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed trong vài tháng tới. Ngoài ra, sự suy yếu của chứng khoán hôm thứ Sáu đã thúc đẩy một số nhu cầu thanh khoản đối với đồng đô la.
Mức tăng của đồng đô la bị hạn chế sau khi cuộc khảo sát sản xuất Mar Empire của Hoa Kỳ về chỉ số điều kiện kinh doanh chung giảm nhiều hơn dự kiến ​​và chỉ số tâm lý người tiêu dùng Mar của Đại học Michigan Hoa Kỳ bất ngờ giảm.
Chỉ số giá nhập khẩu tháng 2 của Mỹ ngoài dầu mỏ bất ngờ tăng +0,2%, so với kỳ vọng -0,2%.
Cuộc khảo sát sản xuất Mar Empire của Hoa Kỳ về chỉ số điều kiện kinh doanh chung đã giảm -18,5 xuống -20,9, yếu hơn so với kỳ vọng là -7,0.
Sản lượng sản xuất tháng 2 của Mỹ tăng +0,8%, so với kỳ vọng +0,3% và là mức tăng lớn nhất trong 10 tháng.
Chỉ số tâm lý người tiêu dùng tháng 3 của Đại học Michigan Hoa Kỳ bất ngờ giảm -0,4 xuống 76,5, yếu hơn kỳ vọng tăng lên 79,7.
Các thị trường đang giảm thiểu cơ hội cắt giảm lãi suất -25 bp ở mức 1% cho cuộc họp FOMC ngày 19-20 tháng 3 vào tuần này, 11% cho cuộc họp tiếp theo vào ngày 30 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 và 64% cho cuộc họp sau đó vào ngày 11-12 tháng 6.