Mỗi khi vàng bước vào chu kì tăng giá, nó sẽ kéo giá của các kim loại khác lên. Mặc dù biến động của các sản phẩm là khác nhau nhưng vẫn chịu tác động của cùng yếu tố vĩ mô

Tư vấn đầu tư Hàng hóa Phái Sinh
Zalo: 0973871195