https://www.youtube.com/watch?v=pDz1zVQes-c
Lúc người ta hăng hái với sóng Thần với sóng Thánh thì mình nghĩ đến sóng chốt .
Tư vấn khéo như thế này chỉ chờ anh chị em inbox chúng ta cũng tiến cùng lùi thôi.
https://zalo.me/g/nvwgqu126