Barclays, BNPP, Jefferies và Nomura đã lùi thời gian dự kiến ​​​​của đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Hoa Kỳ sang tháng Sáu.

Cuộc kiểm kê không chính thức này của các ngân hàng và các nhà dự báo khác của Fed hiện cho thấy tháng Sáu có nhiều khả năng xảy ra đợt cắt giảm đầu tiên hơn tháng Năm.


---------------------------------------
Liên Hệ hợp tác - Tư vấn đầu tư
Đầu tư hàng hoá thông qua Sở giao dịch Hàng hoá Việt Nam
Hợp pháp - Minh Bạch - Thanh khoản cao tiêu chuẩn quốc tế
- Mua bán 2 chiều LONG SHORT - Giao dịch T0 - Đòn bẩy 20 lần không lãi vay Margin - Liên thông 52 quốc gia
- Mobile/ z.a.lo: 033 796 8866 ( Để tham gia room )
FB: https://www.facebook.com/namhanghoaphaisinh
Room vĩ mô: https://zalo.me/g/gmpqer090