• HVA đã thu hút được sự đầu tư của Quỹ Jade Labs từ Singapore, mua gần 3 triệu cổ phiếu HVA, chiếm hơn 20% cổ phần.
  • Ký kết hợp tác với Hanagold: mở rộng thêm danh mục đầu tư vào lĩnh vực Kim Hoàn
  • Bổ nhiệm hàng loạt vị trí quản lý cấp cao: Tổng Giám Đốc, Giám đốc tài chính và đầu tư, Giám đốc công nghệ - là những vị trí chủ chốt đã được bổ nhiệm trong thời gian gần đây.

Các yếu tố này có lẽ là động lực để cổ phiếu HVA tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 01/2024. Đã có nhiều phiên tăng trần trong các ngày 23, 24, 31/01 với biên độ hơn 14%. trong vòng 1 tháng, giá đã nhảy vọt từ 4.0 lên 7.2 giúp cho các nhà đầu tư dài hạn đạt biên độ lợi nhuận ~80%.

#HVA