nhưng có thật nvl báo khống không? nếu đây là thật thì khả năng đc margin lại cũng cao lắm, mà nếu đc margin lại thì h gom có hy vọng k? Tui đọc báo xong thấy hoang mang, đang giữ 3k cổ nvl
Bài báo tham khảo