Cần bán cổ phiếu:
Tên: Công ty CP Xây dựng và Thương mại Đại Long
Số lượng: 5.940.000 cp (có bán lô lẻ)
Giá: Thỏa thuận
Liên hệ: Trung 094.456.88.99