Có rất nhiều yếu tố đóng góp vào sự biến động của tỷ giá trao đổi BTC USD. Một trong những yếu tố chính là cầu và cung trên thị trường. Khi Bitcoin trở nên phổ biến hơn và có nhiều nhà đầu tư tham gia thị trường, nhu cầu về Bitcoin tăng, đẩy giá của nó tăng theo đồng USD. Ngược lại, nếu có sự giảm cầu, giá của Bitcoin so với đồng USD sẽ giảm.

Một yếu tố khác ảnh hưởng đến tỷ giá trao đổi BTC-USD là sự phát triển về quy định. Các chính phủ và cơ quan quy định trên khắp thế giới có các quan điểm khác nhau về tiền điện tử. Bất kỳ tin tức tích cực hoặc tiêu cực nào liên quan đến quy định có thể ảnh hưởng đáng kể đến tâm trạng thị trường và do đó, tỷ giá trao đổi BTC-USD. Ví dụ, các quy định thuận lợi có thể tăng cường lòng tin của các nhà đầu tư và dẫn đến sự tăng cầu về Bitcoin, trong khi các quy định không thuận lợi có thể dẫn đến sự suy giảm cầu và giảm tỷ giá BTC-USD.

Hơn nữa, các yếu tố kinh tế tổng hợp như lạm phát, lãi suất và các sự kiện địa chính trị cũng có thể ảnh hưởng đến tỷ giá trao đổi BTC-USD. Trong thời kỳ không chắc chắn hoặc không ổn định về kinh tế, các nhà đầu tư thường tìm kiếm nơi trú ẩn trong các tài sản thay thế như Bitcoin, điều này có thể làm tăng giá trị của nó so với đồng USD. Ngoài ra, các chỉ số kinh tế toàn cầu và các xu hướng thị trường cũng có thể ảnh hưởng đến nhu cầu về Bitcoin, làm ảnh hưởng đến tỷ giá trao đổi BTC-USD.