Bitcoin Halving lần thứ tư sắp tới đang nhanh chóng đến gần.
Sự kiện này diễn ra khoảng bốn năm một lần. Giải thưởng khối cho sự kiện năm nay sẽ giảm khoảng 50%, từ 6,25 bitcoin xuống còn 3,215 bitcoin.
Có khoảng 8,600 khối bitcoin còn lại cho đến khi giảm một nửa dự kiến ​​vào ngày 19 tháng 4.
Bitcoin đạt giá trị cao nhất sau đợt halving năm 2012 và 2016, khi nó lần lượt đạt 1,000 USD và 20,000 USD.
Năm 2020 chứng kiến ​​sự kiện halving gần đây nhất, xảy ra trước khi bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại là 69.000 USD.
Tuy nhiên, việc tăng giá phải mất một thời gian mới xảy ra. Mặc dù đôi khi phải mất nhiều tháng để bitcoin đạt được mức cao mới, nhưng chất xúc tác lịch sử chính là sự kiện.