Chiến lược giao dịch là một cách tiếp cận có tổ chức để mua và bán các công cụ trên thị trường tài chính. Có một số chiến lược giao dịch phổ biến mà bạn sẽ gặp khi tham gia thị trường tài chính.
Lựa chọn chiến lược giao dịch nào phù hợp nhất với bạn cuối cùng là lựa chọn của bạn. Một số yếu tố quan trọng cần xem xét là lối sống, kiểu tính cách của bạn và các nguồn lực có thể tiếp cận được. Chúng tôi sẽ giới thiệu một số phương thức giao dịch phổ biến nhất trong bài đăng này. Điều này có thể khuyến khích bạn tạo chiến lược giao dịch của riêng mình, thử một số chiến thuật mới hoặc thậm chí tinh chỉnh một chiến thuật hiện có.