Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/02/2024:
Vn30F2403:

Tự doanh hiện đang nắm giữ lũy kế 7.016 hợp đồng Short F2403 (tăng +3.735 hđ so với phiên 28/2).
Nước ngoài hiện đang nắm giữ lũy kế 17.228 hợp đồng Long F2403 (giảm -708 hđ so với phiên 28/2)
Khối lượng giao dịch là 218472 hợp đồng
Vn30F2403 đóng cửa ở 1262.8, giảm -2.95 điểm.
Basis: -2.95

Thành Wyti