Câu hỏi nhiều Nhà đầu tư đang tìm câu trả lời lúc này là thanh khoản tỷ đô, kéo mạnh lên 1260 và giảm điểm đóng đỏ, cùng với đó là nhiều trụ kéo thì có phải phân phối không.

Chi tiết mời anh chị theo dõi tại video phân tích chi tiết:
https://youtu.be/2M7tSYRnoXA

-------------------------
Chứng khoán Wyti
Liên hệ: 0973 074 954