Hôm trước thì kéo VIC, VHM và POW
Nay thì kéo Penny tím đồng loạt.


Liệu thị trường có đáng lo??? Chi tiêt Wyti có phân tích ở video, mời anh chị tham khảo: https://youtu.be/dQbAOIO6D9I

Liên hệ tư vấn: 0973 074 954 (Thành Wyti)