Theo đó, Vietjet sẽ chào bán 18,5 triệu cổ phiếu để bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu của công ty nhằm nâng cao năng lực tài chính, quy mô hoạt động
trong chiến lược phát triển bền vững.

Giá chào bán là 100.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 1 và 2/2024; cổ phiếu sau chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.
Nguồn : Vnecon


Anh em biết năm mới siêu cổ phiếu là thanh niên nào rồi chứ