Câu chuyện cổ phiếu
CASA khôi phục mạnh
Quý 3 năm 2023, ACB báo lãi vượt 5.000 tỷ đồng, cho thấy mức tăng trưởng đáng chú ý so với quý trước và cùng kỳ năm 2022. Sự gia tăng đáng kể về lợi nhuận này cho thấy xu hướng tích cực trong kết quả hoạt động tài chính của ngân hàng.
Hoạt động mua bán ngoại tệ và hoạt động đầu tư liên tục tiếp tục đóng góp đáng kể vào thu nhập, nâng tỷ trọng thu nhập ngoài lãi lên 23% tổng doanh thu. Con số này cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái khi ở mức 18%. Điều này nhấn mạnh tác động đáng kể của các giao dịch ngoại hối và các sáng kiến đầu tư đối với hiệu quả tài chính tổng thể, thể hiện sự đa dạng hóa các nguồn thu nhập ngoài thu nhập liên quan đến lãi suất.

Tiền gửi khách hàng tăng trưởng 7,6% trong 9 tháng đầu năm giúp ACB dẫn trước mức trung bình ngành. Thành công này không chỉ thể hiện chiến lược hiệu quả của ngân hàng mà còn góp phần mở rộng thị phần huy động tiền gửi. Khả năng vượt trội so với các tiêu chuẩn ngành nhấn mạnh sức hấp dẫn của ACB đối với khách hàng và khả năng đáp ứng nhu cầu tài chính của họ, cuối cùng là củng cố vị thế của ACB trong lĩnh vực ngân hàng.

Tỉ lệ nợ xấu thuộc nhóm thấp nhất thị trường
Với hơn 93% danh mục cho vay được phân bổ cho phân khúc bán lẻ, ACB đã cố tình tránh tập trung vào các lĩnh vực có rủi ro cao như cho vay tiêu dùng, cho vay tín chấp và cho vay kinh doanh bất động sản. Cách tiếp cận chiến lược này nhấn mạnh cam kết của ngân hàng trong việc giảm thiểu rủi ro, nhấn mạnh chiến lược cho vay thận trọng.

Bằng những nỗ lực nghiêm túc trong việc kiểm soát và quản lý nợ xấu, ACB đã thành công trong việc ngăn chặn những rủi ro tiềm ẩn và duy trì vị thế thuận lợi, ngay cả khi nợ xấu gia tăng trên toàn ngành, trong đó ACB tăng 1,2%. Điều này thể hiện cam kết của ngân hàng đối với các biện pháp quản lý rủi ro mạnh mẽ, cho phép ngân hàng duy trì một trong những tỷ lệ nợ xấu thuận lợi nhất trên thị trường.|

Kỹ thuật đầu tư: Hiện tại ACB đang đi sideway trong biên hẹp ngắn hạn từ tháng 7 với mức giá từ 21-25 .Mặc dù xu hướng thị trường chưa tốt nhưng cổ phiếu vẫn cố gắng sóng sau đẩy mạnh hơn sóng trước.
Giá hiện tại 22.75
Vùng mua đẹp quanh 20-21-22 , vùng stoploss bảo vệ dưới giá 19
Giá mục tiêu trong năm 2024 là từ 27-28 xa hơn 30-31