Chi phí vận chuyển dầu đã tăng vọt kể từ khi chiến tranh Israel-Hamas nổ ra. Chi phí vận chuyển ở khu vực Địa Trung Hải đã tăng hơn 100%. Giá cước vận tải trên 16 tuyến thương mại toàn cầu tăng trung bình ~50%.

Ngoài việc giá dầu vượt qua mức 90 USD, chúng ta hiện có chi phí vận chuyển chung cungx cao hơn đáng kể. Lại một trận chiến nữa trong cuộc chiến chống lạm phát.


---------------------------------------
Liên Hệ hợp tác - Tư vấn đầu tư
Đầu tư hàng hoá thông qua Sở giao dịch Hàng hoá Việt Nam
Hợp pháp - Minh Bạch - Thanh khoản cao tiêu chuẩn quốc tế
- Mua bán 2 chiều LONG SHORT - Giao dịch T0 - Đòn bẩy 20 lần không lãi vay Margin - Liên thông 52 quốc gia
- Mobile/ z.a.lo: 033 796 8866
FB: https://www.facebook.com/namhanghoaphaisinh
Room vĩ mô: https://zalo.me/g/gmpqer090