đợt này usd lên cao quá ,chưa có dấu hiệu yếu tí nào