cho nên con người luôn phải học hỏi tích lũy kinh nghiệm. muốn hợp tác làm ăn cũng cần phải cân đo đóng đếm chán