-NHÀ MÁY CÔNG TƯ HỢP DOANH NHỰA BÌNH MINH được thành lập ngày 16/11/1977 theo mô hình công tư hợp doanh trên cơ sở sáp nhập Công ty Ống Nhựa Hóa Học Việt Nam (KEPIVI) và Công ty Nhựa Kiều Tinh.

Hạt nhựa PVC giá thấp và liên tục tạo đáy mới thì BMP với đầu vào là 70% PVC và đầu ra là ống nhựa chuyên cung cấp dự án trong nước có rất nhiều lợi thế : Đầu vào thấp và đầu ra do kích cầu đầu tư công nên tiềm năng rất tuyệt vời

Dự đoán LN Q2.23: Tiếp tục đạt kỷ lục mới.

Với giả định DT mức tiêu thụ ổn định khoảng 1500 tỷ/quý
Lợi nhuận gộp tăng lên 43% do giá đầu vào từ hạt nhựa PVC đã giảm gần 10% từ đầu quý 2.
Khả năng quản lý tồn kho nguyên liệu của BMP cũng rất tốt , giúp giải phóng lượng lớn tiền, kho bãi và chi phí mua bám sát giá giá pvc giảm từng ngày.
PVC
PVC
701×430 59.9 KB

Về Kỹ thuật
-Dài hạn nằm trên hoàn toàn đường Ma100 và MA200 cho thấy sức mạnh dài hạn của doanh nghiệp là không còn gì phải bàn cãi , tiềm năng lớn chinh phục các vùng giá cao hơn.
MA
MA
1438×812 71 KB
Vùng giá theo dõi mua:71-73 vùng mua mạnh mẽ 65-67
Vùng target ngắn hạn: 90 ( 26%)
Vùng target trung hạn : 107 (60%)
Vùng cắt lỗ stoploss phụ thuộc lựa chọn ngắn hạn (9%) hay dài hạn (20%).
https://zalo.me/g/uviktc618