Mình ko chèn ảnh được vào bài viết, bạn nào muốn xem rõ hơn có thể bào fb của mình để xem rõ hơn: các bạn có thể tìm từ khóa " Nam Trần Ec"