Đợi đi sự kiện có gặp cái sàn này tài trợ nè, nhân viên khá thân thiện