Mức độ đảo ngược đường cong lợi suất phù hợp về mặt lịch sử với gần 500 bps cắt giảm của Fed nếu Hoa Kỳ rơi vào suy thoái .

Bài phát biểu của Powell vào thứ Tư đã gây ra rất nhiều sự kinh ngạc. Ông nhắc lại thông điệp của mình rằng, vâng, tốc độ tăng lãi suất có thể sẽ chậm lại, nhưng Fed sẽ cần chính sách hạn chế trong “một thời gian” – hay còn gọi là “mức lãi suất cao trong thời gian dài hơn”.

Mặc dù thông điệp không thay đổi, nhưng thị trường trong tháng trước đã nâng lãi suất đỉnh cao hơn, nhưng lại đưa nó đến gần hơn và được định giá theo một trục tiếp theo dốc hơn nhiều, gần như hoàn toàn trái ngược với quan điểm của Powell.Sự làm phẳng phần cuối của đường cong vốn được cấp có tương quan cao với sự làm phẳng mà chúng ta đã thấy trong đường cong lợi suất. Những năm 2010 bây giờ đảo ngược như đã xảy ra kể từ đầu những năm 1980, nhưng khi nói đến suy thoái, dấu hiệu sắp xảy ra hơn là khi đường cong bắt đầu dốc trở lại.

Tuy nhiên, câu hỏi lớn đặt ra là nếu chúng ta bị suy thoái (dường như rất có thể xảy ra nhưng không sắp xảy ra), thì Fed sẽ cắt giảm lãi suất khi nào và với mức độ bao nhiêu?

CHI TIẾT: https://24hmoney.vn/news/duong-cong-...0a1720491.html


---------------------------------------
Liên Hệ hợp tác - Tư vấn đầu tư
Đầu tư hàng hoá thông qua Sở giao dịch Hàng hoá Việt Nam
Hợp pháp - Minh Bạch - Thanh khoản cao tiêu chuẩn quốc tế
- Mua bán 2 chiều LONG SHORT - Giao dịch T0 - Đòn bẩy 20 lần không lãi vay Margin - Liên thông 52 quốc gia
- Mobile/ z.a.lo: 033 796 8866
FB: https://www.facebook.com/namhanghoaphaisinh