TCBS ĐƯỢC XẾP HẠNG A VỀ BẢO MẬT AN TOÀN THÔNG TIN

Theo đuổi chiến lược Wealthtech 2021 – 2025, TCBS đã liên tục cho ra mắt các sản phẩm đầu tư tài chính mới và phát triển hệ thống công nghệ theo xu hướng thế giới nhằm đáp ứng linh hoạt nhu cầu đầu tư của khách hàng. Trong thời đại công nghệ bùng nổ, TCBS vẫn đảm bảo hệ thống an ninh thông tin liên tục đạt hạng A - hạng cao nhất trong bảng đánh giá khắt khe bởi tổ chức quốc tế UpGuard.
UpGuard là tổ chức uy tín đánh giá hiệu quả an ninh mạng, đã và đang quản lý và xếp hạng hàng triệu công ty từ hàng tỷ nguồn dữ liệu mỗi ngày.