Sau một đêm êm ả thường sau đó là một đêm đầy giông bão !!!