Kèo 1 : Cập nhật chiến lược giao dịch Vàng 23/9.

Phân tích Vàng 23/9-PMI Sản xuất và dịch vụ toàn cầu.

Chi tiết cập nhật : https://blogngoaihoi.net/phan-tich-v...h-vu-toan-cau/