Dự báo trung bình cũng cho thấy các quan chức FED dự kiến ​​sẽ tăng lãi suất lên 4,4% vào cuối năm 2022. Chỉ còn 2 cuộc họp năm nay, nghĩa là khả năng sẽ tăng 0.75% rồi 0.5%.
Cái gọi là đồ thị dấu chấm mà Fed sử dụng để báo hiệu đường đi của lãi suất, cho thấy sáu trong số 19 "dấu chấm" sẽ đưa lãi suất thậm đến phạm vi 4,75% -5% vào năm 2023 trước khi giảm vào năm 2024.